Betonska in armiranobetonska dela

V gradbenistvu med gradbena dela spadajo tudi betonska dela, ki so namenjena predvsem zagotavljanju doseganja konstrukcijske ustreznosti zgradbe in gradbenih objektov, kot tudi njihovih posameznih delov. Uporaba betonov in armiranih betonov je pogojena z namembnostjo zgradb in gradbenih objektov ter z njihovo arhitektonsko in konstrukcijsko zasnovo. Tako je  armirani beton kot nosilni konstrukcijski material v večini gradbenih objektov. 

Ob pravilni vgradnji ima beton dve temeljni vlogi. V armiranobetonskih konstrukcijah prevzema tlačne napetosti, ki jih povzročajo obremenitve konstrukcije, hkrati pa ščiti armaturo pred atmosferskimi in drugimi vplivi. Tako v klasični kot ostalih oblikah individualne stanovanjska gradnje se armirani beton uporablja predvsem pri temeljenju zgradb in izdelavi nosilnih elementov objekta, med katere sodijo horizontalne in vertikalne protipotresne vezi ter preklade in betonske plošče kot del medetažne konstrukcije.

Pri vzdrževalnih posegih je uporaba armiranega betona povezana z zagotovitvijo stabilnosti v primerih prebojev nosilne konstrukcije in zagotovitvijo skladnosti s protipotresnimi zahtevami za gradbene objekte. 

 Betonska dela sestavljajo predvsem:

          -       Izdelava in montaža enostavne in zahtevne armature iz različnih vrst gradbenih jekel
          -      Izdelava različnih vrst betonov glede na trdnost in način vgradnje
          -      Vgrajevanje betona v gradbene objekte ali njihove dele in nega betona neposredno po vgradnji
          -      Izdelava cementnih prevlek različnih debelin glede na njihovo namembnost
          -      Nameščanje lažjih montažnih betonskih elementov

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur