Dvodnjavanje meteornih vod

Najpreprostejši način odvodnjavanja odpadne vode je razpršeno oziroma disperzno odvodnjavanje.

Razpršeno odvodnjavanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov ali pri odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje in odvajanje padavinske vode iz teh površin.

Betonska muldnica je namenjena linijskemu odvodnjavanju meteorne vode, kjer ni velikih količin vode.

Minimalni priporočeni padec za odvajanje voda je 2 %. To pri dolžini 50 m nanese 1 m višinske razlike med začetkom in koncem poti.

 

 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur