Polaganje tlakovcev - tlakovanje

Obstojnost in življenjska doba položenih tlakovcev sta odvisni od pravilne priprave terena in pravilnega načina polaganja.

Zato priporočamo naslednji vrstni red polaganja tlakovcev:

Nosilni sloj

Nosilni sloj pripravimo iz 50-70 cm zmrzlinsko obstojnega drobljenega gramoza (0-32 mm). Višina nosilnega sloja je odvisna od vrste obremenitve in od strukture tal. Material ustrezno utrdimo z valjanjem ali nabijanjem do ustrezne nosilnosti in ga nanesemo pod naklonom min. 2,5 %.

Nosilna ter drenažna folija

Po želji lahko namestimo pod ali na nosilni sloj drenažno folijo, ki preprečuje ponikanje prodnatega nasutja v zemljo. S tem se boste izognili pogostim popravilom kot so neravnine, grbine, kotanje ali kolesnice. Talna konstrukcija ostaja stabilna in ravna.

Drenažni sloj

Na nosilni sloj oziroma folijo položimo 3-5 cm zmrzlinsko obstojnega peska frakcije 4-8 mm. Potrebno je paziti, da ohranimo naklon terena. Tega sloja materiala ne vibriramo. Pri polaganju tega sloja si pomagamo z lesenimi ali aluminijastimi vodili, po katerih posnamemo odvečen pesek.

Polaganje tlakovcev

Tlakovce pričnemo polagati v vogalu, pravokotno na glavno vhodno linijo. Po možnosti pričnemo tlakovati na najnižjem delu tlakovane površine. Tako sive, barvne in večbarvne tlakovce moramo jemati z več palet hkrati, le tako lahko zagotovimo enakomerno barvno tlakovano površino. Pri polaganju moramo paziti, da tlakovcev ne stiskamo enega ob drugega in ohranjamo primerno fugo med kockami, da preprečimo konične napetosti. Za ohranjanje linije polaganja si pomagamo z napeto vrvico. Tlakovce ravnamo z ravno letvijo in plastičnim kladivom. Tlakovce ob zidovih ali Robnikih zaključimo z rezanjem ali sekanjem.

Fugiranje

Po končanem polaganju tlakovcev fuge med tlakovci zamedemo s kremenčevo mivko, in sicer ob suhem vremenu. Odvečno mivko odstranimo. Priporočamo, da postopek ponovimo 2-3 x.

Vibriranje

Po končanem fugiranju tlakovce vibriramo z vibracijsko ploščo, ki je oblečena z gumo, da se pri vibriranju ne bi poškodovala površina tlakovcev. Pred tem moramo tlakovce dobro očistiti ostankov mivke in ostalega materiala. Namen vibriranja je, da zravnamo površino tlakovcev.

 

 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur