Postavitev kanalizacijskih jaškov in greznic

Zakaj je pomemben kanalizacijski jašek?

Včasih se po prihodu na objekt izkaže, da ni potrebno čiščenje odtočnih cevi, pač pa čiščenje greznice, jaška ali javne kanalizacije. Zaradi navedenih razlogov je smiselno in racionalno vedeti kje poteka Kanalizacija in kje so zunanji revizijski in čistilni kanalizacijski jaški.

V nekaterih primerih je čiščenje odtočnih cevi tudi lažje izvesti iz prvega kanalizacijskega jaška.

Pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji kanalizacije:

- uporaba 2x 45° kolen namesto 90° - s tem omogočite lažji pretok in enostavnejše čiščenje v primeru zamašitve

- gradnja kanalizacije s padcem v naklonu od 1 do 2,5% - to je 1 do 2,5 cm na tm

- vgradnja revizijskih kosov na mestih, ki omogočajo ustrezno čiščenje

- vgradnja revizijskih kanalizacijskih jaškov na mestih, ki omogočajo dostop v posamezne veje kanalizacije. V objektih je potrebna vgradnja oljnih jaškov.

Kanalizacijski jašek naj bo izveden tako, da fekalije odtekajo in ne zastajajo. Muldo je najenostavneje izdelati tako, da se odrežejo zgornji deli cevi, kadar pa ne gre drugače, se izdela betonska mulda in sicer zopet tako, da vodi fekalije proti izhodu.

Poznamo pa različne vrste pokrovov kanalizacijskih zamaškov, in sicer:

- betonski pokrov z rinko - odpiranje z vzvodom

- Litoželezni za različne obremenitve - odpiranje z vzvodom

- Litoželezni proti smradni, z vgrajenim tesnilom- odpiranje z vzvodom

- Oljni jekleni- odpiranje z namenskimi kljukami, ki se privijejo v navoje v pokrovu

- Oljni RF- odpiranje z namenskimi kljukami

Pri oljnih jaških uporabljajte parafinsko olje ali olje, ki preprečuje kroženje zraka in s tem tudi širjenje smradu iz jaška.

Greznice

Greznica je neprepustni zbiralnik odpadne vode iz posameznega objekta, iz katerega se odvaža zbrana sanitarna voda in izločeno blato na komunalno čistilno napravo. Odvajanje gospodinjskih odpadkov, površinske ali odpadne vode, onesnažene z ogljikovodiki, oziroma lahkimi mineralnimi olji in trdimi delci, je večen problem. Pred izpustom v okolje je potrebno onesnažene vode očistiti. Standardi in veljavni slovenski predpisi pa postavljajo tem stvarem zelo visoke zahteve.

Bistvo delovanja greznice je enostavno čiščenje. V greznici porabijo bakterije zelo kratek čas za razgradnjo določenih snovi. V dobro izdelani več prekatni greznici bi naj bil ta čas 2 do 3 mesece, skladno z ustreznim skupnim volumnom. Tekočina mora biti v vseh prekatih v čim bolj mirujočem stanju, temu ustrezno pa morajo biti oblikovani tudi vtoki, da ne povzročajo turbulenc. V vsakem prekatu se določene snovi izločajo s sedimentacijo težjih snovi na dno ali lažjih na površje, torej so iztoki iz posameznih prekatov pod površjem, vendar ne izpod sredine. Po določenem času, ko se nabere zadostna količina sedimentov, je potrebno greznico, s sedimenti iz vseh prekatov, izprazniti. Zaradi varovanja okolja mora biti kompletna Greznica vodotesna, da ne pride do pronicanja fekalij.

Ločimo:

- greznice z enim prekatom - za usedline

- greznice z več prekati - za usedline

- greznice z več prekati - za gnitje, oziroma biološko predelavo

 

 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur