Tesarska dela

Tesarska gradbena dela so predvsem pomembna pri zahtevnem konstrukcijskem oblikovanju materialov, kot je npr. beton. Tako sta med tesarskimi deli ena najpomembnejših izdelava primernih opažev za konstrukcijsko oblikovanje in izdelava celovitih različnih lesenih konstruktov. 

Poleg gradiva, kot je les, se za opaževanje konstrukcij, ki so oblikovno zahtevnejše in v času njihove uporabe izpostavljene delovanju večjih sil, uporabljajo tudi različne vrste kovinskih opažev.

V gradbeništvu med tesarska dela prištevamo tudi izdelavo in postavljanje različnih vrst delovnih odrov, katerih namen je omogočiti izvajanje ostalih vrst del v gradbeništvu in zaščito pred nevarnostmi.

Najpogostejša tesarska dela so tako:

    -Izdelava vseh vrst lesenih opažev za dele gradbenih konstrukcij, pri izdelavi katerih se uporablja armirani beton.
    -      Izdelava tunelskih opažev, ki jih razlikujemo glede na razčlenjenost in razpon tunela
    -Izdelava odrov različnih vrst od lahkih pomičnih, fasadnih in lovilnih odrov.
    -Izdelava in nameščanje lesenih stropnih konstrukcij.
    -Izdelava različnih strešnih konstrukcij, njihovo letvanje in opaženje z deskami.
    -Izdelava štaketnih sten in izdelava opažev za odprtine v betonskih konstrukcijah ter tesarskih podov.
    -Razopaževanje s čiščenjem in pripravo opaža za nadaljnjo uporabo. 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur