Zunanja stopnišča

Stopnice so konstrukcijski element, ki je namenjen povezovanju višinskih razlik, na ta način, da višinsko razliko razdeli v manjše višinske enote, ki so prilagojene dolžini običajnega človekovega koraka.

Pri gradnji stopnic moramo biti pozorni na:

-višino med etažami,

-višino in dolžino posamezne stopnice,

-celotno razpoložljivo dolžino in debelino stopnic,

-debelino zaključnih slojev.

Idealna razmerja v dimenziji stopnišča so v naslednjih izmerah:

-idealna širina stopnice se giblje med 23 in 29 cm.

-      idealna višina stopnice je med 17 in 21 cm.

-z določitvijo višine in globine dobimo tudi že naklonski kot stopnice. Idealni naklonski kot stopniščne rame je 30 stopinj. Če je višina stopnice manjša, bo torej potrebna večja površina stopnice.

-preko trase celotnega stopnišča moramo biti pazljivi, da so razlike med višino in širino posameznih stopnic minimalne.

-če je tloris stopnic krajši kot je potrebno za premagovanje celotne višinske razlike, moramo predvideti vmesni podest. Ta ravni vmesni del mora biti globok vsaj 90 cm oz. toliko, kolikor je široka stopniščna rama;

-stopnišče mora biti opremljeno z ograjo za oprijemanje. Idealna višina ograje je med 85 in 95 cm, merjeno od korena stopnic. Odprtina med ograjo in stopnico, če ta sploh obstaja, ne sme biti večja od 15 cm;

-pri načrtovanju vrat moramo paziti, da se vrata ne odpirajo preko stopnišča.

Ločimo različne vrste stopnišč, glede na njihovo obliko. Tako so po obliki stopnice lahko:

-ravne:

-spiralne oz. zavite:

-eno- ali večramne:

Izbor oblike je odvisen od razpoložljivosti prostora. 

Stopnice delimo na več vrst tudi glede na način njihovega podpiranja. Lahko prenašajo obtežbo v nosilce, ki so lahko jekleni, armiranobetonski ali pa leseni (nosilnost na posebej v ta namen izdelanih nosilcih), lahko so položene na armiranobetonsko ploščo (nosilnost na plošči), lahko so usidrane v zid, eno- ali obojestransko (nosilnost na steni). 

(2015) Vse pravice pridrzane Gradnje Bitici / Tel. 051-734-009 & 051-232-154 & 051-822-265 / info@gbitici.si / Zupanova 6, 4208 Sencur